یزد ، شهرک صنعتی نیکو اشکذر

محصولات هیدروکیمیا

کود ضد شوری خاک هیدروژیپ
هیدرو-ژیپ Hydro-Gyp
کود ضد شوری خاک
اصلاح کننده آب
هیدرو-لور Hydro-Lower
اصلاح کننده آب
تقویت کننده خاک
Hydro-Lime
تقویت و تغذیه ی خاک
پوشش ضد آفتاب هیدرو وایت
هیدرو-وایت
پوشش ضد آفتاب ،ضد باران و آب سقف گلخانه

ویژگی های محصولات هیدروکیمیــا

  • ایمن ، اثرگذار و مقاوم
  • بهبود ساختار فیزیکی خاک . افزایش هواخوری خاک
  • pH تنظیم شده و حالت بافری برای تضمین بهترین عملکرد
  • جهت دسترس بودن انیون های حذف کننده ی شوری
  • کاملا محلول در آب و دسترسی سریع خاک و ریشه به عناصر لازم
  • سهولت اندازه گیری و رقیق سازی و به کارگیری
  • استارت و کمک به ریشه زایی بیشتر گیاه در جهت رشد بیشتر
  • منبع غنی از کلسیم و سولفور ، افزایش استحکام مواد آلی خاک