یزد ، شهرک صنعتی نیکو اشکذر

کود ضد شوری خاک هیدروژیپ Hydro-Gyp

کودهای ضد شوری خاک
کود ضد شوری خاک

از مشکلات اساسی کشاورزی ، مشکل شوری خاک و وجود داشتن املاح اضافی در خاک  می باشد ، همچنین عدم منابع و مواد مغذی مورد نیاز در خاک از دیگر مشکلات خاک میباشد ، جهت رفع مشکل شوری خاک و سایر مشکلات مطرح شده کود ضد شوری خاک هیدروژیپ جهت رفع شوری خاک و سایر مشکلات از محصولات تضمین شده هیدروکیمیا میباشد.

توضیحات کود ضد شوری خاک هیدروژیپ

سالویت یک سوسپانسیون غلیظ حاوی دو نوع کلسیم رسوب داده شده و کلات شده می باشد. این نوع کلسیم مرکب زمانی که به خاک شور اضافه شود استخلاف بین سدیم خاکدانه و کلسیم تسریع میشود. این سدیم با سولفور موجوددر خاک محلول گشته و در ابیاری بعدی از ناحیه ی اطراف ریشه حذف میگردد. اسید فولویک موجود در سالویت ظرفیت تبادل کاتیونی خاک را تا 1400 برابر مواد هیومیکی معمولی بالا میبرد.

کود ضد شوری خاک هیدروژیپ جهت استفاده در گلخانه ها و همچنین جهت رفع شوری خاک پسته و خاک کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد.

مزایا

1

بسیار ایمن ومطمئن در مقایسه با اسیدهای غلیظ دیگر

2

 بهبود ساختار فیزیکی خام وافزایش هواخوری خاک

3

 افزایش نفوذپذیری آب در خاک و جلوگیری از سله بندی خاک

4

افزایش استحکام مواد آلی خاک

5

استارت و کمک به ریشه زایی بیشتر گیاه

6

منبعی غنی از کلسیم و سولفور

میزان مصرف

10 تا 15 لیتر در هکتار و برای اصلاح بیشتر مقادیر بیشتر بدون هیچگونه مشکل

آنالیز محصول

ELEMENT
W/V %
Total Calcium (Ca++) 19.5
Chelated Calcium (Ca++) 3
Sulfur (S) 15
Fulvic Acid 3
PH app. 7
Specific Gravity 1.5
Conductivity 1-5mS/cm

Leave a comment