کود ضد شوری خاک Hydro-Salt

کود ضد شوری خاک Hydro-Salt

اصلاح کننده خاک های شور و سدیمی

  • حضور همزمان کلسیم، گوگرد و اسیدهای آلی برای مدیریت یکپارچه مشکل شوری
  • افزایش CEC  خاککاهش دهنده EC و ESP (درصد سدیم قابل تعویض) خاک
  • افزایش دهنده هواخوری و اسفنجی شدن خاک جهت بهبود نفوذ و نگهداری آب در خاک

Hydro-Salt یک کود ضدشوری مایع غلیظ است که برای حل مشکلات مربوط به شوری و سدیم اضافی در خاک تهیه شده و همزمان باعث اصلاح شیمیایی و فیزیکی خاک میشود.

به دلیل ترکیب این کود ضد شوری (از جمله کلسیم کمپلکس شده با اسیدهای آلی و گوگرد)، همه عناصر به صورت هم افزایی عمل می کنند و اثر یکدیگر را در کاهش عوارض ناشی از شوری مضاعف می کنند.

کود ضد شوری Hydro-Salt دو مشکل اصلی را که در خاک های شور ایجاد می شوند رااصلاح می کند: ابتدا یون های سدیم متصل شده به مواد آلی و رس خاک را جدا وسپس کلسیم را جایگزین سدیم میکند. سدیم آزاد شده سپس به فرم سولفات سدیم از افق ریشه از طریق آبیاری آبشویی و لیچ میشود.

رشد گیاه در خاک های شور و سدیمی دشوار است زیرا:

  • در خاک های سدیمی، یون های سدیم سبب اثرات منفی بر ساختارفیزیکی خاک، میزان هوادهی وهوا خوری خاک، نفوذپذیری خاک شده وضمنا تشکیل پوسته وسله بستن خاک را تسریع میکند. اینها عواملی هستند که باعث اختلال در جوانه زنی، دسترسی کم ریشه به آب و عناصر غذایی و سایر عواقب و محدودیت ها برای گیاه وریشه می شوند.
  • در خاک های شور، نمک اضافی سبب به اصطلاح تشنگی فیزیولوژیکی  می شود، زیرا نمک ها جهت هیدراته شدن آب محیط اطراف ریشه را به خود گرفته و سبب افزایش  فشار اسمزی بالا در خاک میشوند.
W/V %

آنالیز عناصر

26

Total Calcium (CaO)

37.5

Total Sulfur (SO3)

2.8

Chelated Calcium (CaO)

2.5

Fulvic Acid

4.0

Organic Matter

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

Add a review

مقایسه به دیگر کودهای خارجی

کود ضد شوری ژیپ لایف شرکت ان تی اس استرالیا

 کود ضد شوری ژیپ لایف  شرکت ان تی اس استرالیا

Gyp-Life NTS Australia

gyp-life
hydro-salt
19 19 Calcium
15 15 Sulfur
4 4 Organic Acids
کود ضد شوری سالترید شرکت ترید کور اسپانیا از شرکت سپاهان رویش اصفهان

 کود ضد شوری سالترید ترید کورپ اسپانیا Saltrad Tradecorp

saltrad
hydro-salt
7.5 19 Calcium
10.5 15 Sulfur
20 4 Organic Acids
کود ضد شوری آنتی سالت شرکت کمیتک اسپانیا

 کود ضد شوری آنتی سالت AntiSalt شرکت  kemitek اسپانیا

ANTISALT
hydro-salt
10 19 Calcium
0 15 Sulfur
20 4 Organic Acids