یزد ، شهرک صنعتی نیکو اشکذر

کود ضد شوری و تقرویت کننده خاک

کودهای ضد شوری و اصلاح کننده خاک

هیـــدروکیمیا شرکت کلوئیدهای سبز صنعتی ایرانیان

اهمیت استفاده از کودهای ضد شوری و تقویت کننده خاک با توجه به مساله خاک های شور ایران

با توجه به قرارگیری کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک و همچنین تغییرات اقلیمی و آب هوایی و پایین رفتن سطح آب های زیر زمینی موضوع شوری آب و خاک و شور شدن خاک و به کارگیری راه حل هایی برای پیش گیری و یا رفع این مشکلات یک مساله حیاتی میباشد.
زمانی که هدف کشت در خاک های ایران مد نظر باشد مشکلاتی وجود خواهد داشت که مهمترین آنها عبارتند از : شوری بالا – pH بالا و همینطور پایین بودن میزان مواد آلی خاک میباشد.

محصولات کود ضد شوری و اصلاح کننده خاک و آب هیدروکیمیا راه حل مناسب جهت رفع شوری خاک و تقویت و تغذیه خاک می باشند.

اهداف شرکت کلوئیدهای سبز صنعتی هیدروکیمیا

1

مطالعه،بررسی و تحلیل علمی شوری آب و خاک

2

ارائه راهکارهای اقتصادی ، بهینه و علمی جهت رفع مشکل شوری آب و خاک

3

تولید و ارائه محصولات تضمین شده جهت رفع شوری خاک و آب ، و تقویت و تغذیه خاک

ویژگی های محصولات هیدروکیمیــا

نمک و شوری سدی در برابر جذب ریشه هستند. سد را بردارید ریشه خود مواد مغذی را جذب خواهد کرد

(Release the salt around the root, the root will do everything else)

کود ایمن و مقاوم
ایمن و مقاوم
ایمن ، اثرگذارو ارگانیک ویژگی اصلی کود ضد شوری
بهبود ساختار خاک
بهبود ساختار
بهبود ساختار فیزیکی خام وافزایش هواخوری خاک
تنظیم PH خاک و آب
PH تنظیم شده
pH تنظیم شده و حالت بافری برای تضمین بهترین عملکرد
فرآیند تنظیم تولید خاک
فرآیند تولید کنترل شده
جهت دسترس بودن انیون های حذف کننده ی شوری
محلول در آب
محلول در آب
کاملا محلول در آب و دسترسی سریع خاک و ریشه به عناصر لازم
اندازه گیری رقیق و آسان
سهولت
سهولت اندازه گیری و رقیق سازی و به کارگیری
ریشه زایی گیاه
ریشه زایی
استارت و کمک به ریشه زایی بیشتر گیاه در جهت رشد بیشتر
منبع غنی کلسیم
مواد مغذی
منبعی غنی از کلسیم و سولفور /افزایش استحکام مواد آلی خاک

محصولات هیدروکیمیا

کود ضد شوری خاک هیدروژیپ
هیدرو-ژیپ Hydro-Gyp
کود ضد شوری خاک
اصلاح کننده آب
هیدرو-لور Hydro-Lower
اصلاح کننده آب
تقویت کننده خاک
Hydro-Lime
تقویت و تغذیه ی خاک
پوشش ضد آفتاب هیدرو وایت
هیدرو-وایت
پوشش ضد آفتاب ،ضد باران و آب سقف گلخانه

در صورت داشتن هرگونه سوال، پیشنهاد در زمینه کودهای ضد شوری و یا تمایل به همکاری در زمینه تولید مقالات علمی، تولید محصولات جهت رفع شوری خاک و آب و همچنین مسائل مرتبط با تقویت خاک با ما در ارتباط باشید