یزد ، شهرک صنعتی نیکو اشکذر

درباره هیدروکیمیا

اهداف شرکت کلوئیدهای صنعتی هیدروکیمیا

1

مطالعه،بررسی و تحلیل علمی شوری آب و خاک

2

ارائه راهکارهای اقتصادی ، بهینه و علمی جهت رفع مشکل شوری آب و خاک

3

تولید و ارائه محصولات تضمین شده جهت رفع شوری خاک و آب ، و تقویت و تغذیه خاک

کشاورزی بدون مشکل شوری خاک و آب

با توجه به قرارگیری کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک و همچنین تغییرات اقلیمی و آب هوایی و پایین رفتن سطح آب های زیر زمینی موضوع شوری آب و خاک و شور شدن خاک و به کارگیری راه حل هایی برای پیش گیری و یا رفع این مشکلات یک مساله حیاتی میباشد.